ÖĞRETİM YAZILIMLARI

Bilgisayar Destekli Öğreim Yazılımları: Öğretim sürecinin bilgisayar ortamından yürütülmesini ya da bilgisayarla desteklenmesini sağlayan bilgisayar programlarıdır.BDÖ yazılımları, bireye verilmesi gereken beceri, kavram ve

 davranışları öğretmede bir araç olarak kullanır.

 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ TÜRLERİ

1. Öğretici azılımlar

2. Alıştırma ve Pratik Yapma Yazılımları

3. Benzetim Amaçlı Yazılımlar

4. Oyun Amaçlı Yazılımlar

5. Başvuru Kaynağı Amaçlı Yazılımlar

  1. ÖĞRETİCİ YAZILIMLARIN ÖZELLİKLERİ

Bu tür yazılımlar öğretmenin görevini yaparlar.Bilgisayar yeni öğretilen kavramları ve becerileri yazı, benzetmeler, sorular ve tanımlar halinde öğrenciye sunar.

Bu yazılımlar öğrenciye bilgileri sunar ve öğrencilerin sunulan bu bilgileri öğrenmesinde onlara kılavuzluk eder.

ÖĞRETİM YAZILIMLARI ÖRNEKLERİ

Trafik ısıklarının öğretilmesi, ev kazaları gibi konuları ses ve görüntü desteği ile okul öncesi eğitime yönelik öğretim amaçlı yazılımlar haline getirilebilir.

Okul öncesi eğitim alanıyla ilgili yapılan pekçok araştırma, matematik alanında özellikle sayıları tanıma ile ilgili etkinliklerde öğretim amaçlı eğitim yazılımlarının etkisinin çok yüksek olduğunu göstermektedir .

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !